VPS特写 – GigsgigsCloud LAX补拍

Tags:

参考之前的GGC HK篇

这是一个月前买的机子,拿出来去个灰,测一测。

体检

梯子测速

2020_05_01 1930pm (H5下载=18.74, Youtube=44.5)

2240pm晚高峰 – 就比较差了, 尤其油管速度。(H5=12, Youtube=5.7)

1 thought on “VPS特写 – GigsgigsCloud LAX补拍”

  1. Pingback: VPS特写 – hostyun 15.3元月付 GIA – 1024 & 4201

Leave a Reply